Reakce radního nám přišla nedostatečná, proběhlo druhé jednání

Radní Jaroslav Suchý jako jediný radní Magistrátu respektoval náš podnět a nabízená řešení. Byl velmi ochotný a vstřícný, po předání podnětu jsme čekali na oficiální vyjádření. Toto vyjádření nepsal politik, ale zaměstnanec Odboru životního prostředí, navíc bez konkrétních následných kroků. S tím jsme nebyli spokojení a požádali o další jednání. Momentálně čekáme na vyjádření ohledně konkrétních kroků. Toto je rekapitulace e-mailové reakce radního a pod tím náš komentář.


Vážená paní Fullerová,

tato odpověď byla myšlena jako finální a je mi líto, že jste v ní nenašla, co jste očekávala. Běžná praxe popsaná odpovědí měla být pro Vás náhledem do reálné problematiky kácení dřevin ve městě bez jakékoli snahy o líbivost. Jak jsem již řekl na našem společném jednání, tato problematika se týká nejen Odboru životního prostředí, který mám ve své gesci, ale mnoha dalších odborů a městských firem, které v mé gesci nejsou a je třeba neustálého vyjednávání a vysvětlování našich zásad ochrany dřevin. Ochrana dřevin se nyní bude projednávat na Komisi životního prostředí RMB, nicméně další kroky jsou součástí vyjednávání.

Nyní k jednotlivým bodům Vašeho podnětu:

 1. Požadujeme závaznou ochranu stromůstatutární město Brno nemůže vydávat vyhlášky nad rámec zákonů této republiky. Ochrana dřevin je specifikována v zákoně č. 114/1992 Sb. Město Brno se nyní aktivně zasazuje o zpracování doplňující vyhlášky k tomuto zákonu, kde
  se budou řešit mimo jiné finanční odvody za kácené dřeviny. Dále se zasazujeme o to, aby se standardy a normy týkající se ochrany dřevin a jejich ochranných pásem staly závaznými.


  NAŠE REAKCE NA JEDNÁNÍ: Ano, může se jednat o tuto doplňující vyhlášku. Kdy přesně budete předkládat její schválení? Kdy budou hotové standardy péče o stromy po vzoru Prahy?
 2. Požadujeme vytvoření důsledné koncepční strategie pro péči o zeleň – zde musím opakovat odpověď Ing. Pokorné – Oddělení ochrany a tvorby zeleně a ÚSES OŽP MMB nechalo zpracovat Koncepci správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území statutárního města Brna, která je k dispozici na stránkách města. Vámi zmiňovaný koncepční dokument územní studie sídelní zeleně, která by koncepčně řešila systém a rozvoj veřejné zeleně a stromořadí je navázán na schválení nového územního plánu, na který bude reagovat. Jeho zadání je v kompetenci Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

  NAŠE REAKCE NA JEDNÁNÍ: Zmíněná koncepce je spíš analýza současného stavu a nástřel dalších kroků, kdy se budou realizovat a které konkrétně? Chceme vytvoření městotvorného dokumentu, navázaného na plánované rekonstrukce ulic. Mohl by jej vypracovat krajinář s městským architektem. Měl by se věnovat hlavně oblastem, kterých se nový územní plán s největší pravděpodobností nedotkne. Územní plán navíc nejde do takového detailu, aby valně ovlivnil stav zeleně. Proto není nutné na něj čekat.
 3. Požadujeme vznik odborné komise pro stromořadí – stromořadí spravují jednotliví správci (pro jednotlivé městské části) z řad Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, kteří jsou všichni absolventy Mendelovy univerzity, zahradnických a arboristických oborů, tolik k odbornosti. Vzhledem k tomu, že se ve stromořadích vyjadřuje dle Organizačního řádu za vlastníka (statutární město Brno) Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení ochrany a tvorby zeleně a ÚSES, který taktéž tvoří tým s vysokoškolským vzděláním v oboru, odbornost je zajištěna.  

  NAŠE REAKCE NA JEDNÁNÍ: Nejde o odbornost, ale o roztříštěnost, zmatek a nedostatečná vyjádření na dění kolem zeleně v Brně. Potřebujeme ombudsmana pro zeleň nebo předsedu komise, jeden reprezentativní styčný bod. Pak bude prezentace celé problematiky ze strany municipality dávat smysl a i pro městské části bude snazší snadno získat konsenzus odborných vyjádření při různých úpravách a rekonstrukcích.
 4. Požadujeme zachování unikátní sto let staré lipové aleje na náměstí Republiky – nemohu Vašim petentům slíbit něco, co za vlastní osobu nemohu 100% garantovat, to by nebylo fér. Nerozhoduji o tom jen já, prostor náměstí Republiky bude řešit tým odborníků, v místě se setkává množství potřeb a technických záludností. Maximálně se zasadím o to, aby byly zájmy stromů v nejvyšší možné míře respektovány. Na základě terénního šetření vím, že stromy nejsou v ideální kondici a případné stavební zásahy, byť velmi šetrné, mohou narušit jejich statiku a zdravotní stav. I toto je třeba v návrhu zohlednit.

  NAŠE REAKCE NA JEDNÁNÍ: Zdravotní stav stromů je v dobré kondici, uvedl to odborný dendrologický posudek od Davida Hory DiS. s kamerovými zkouškami, prezentovaný Kanceláří architekta města 25. 10. 2022. Jistě jej stále mají k dispozici. Bude potřeba obměnit pár konkrétních stromů a pro strategicky smýšlející, sehranou municipalitu to nemůže být problém. S obnovou aleje a přípravou na stres stromů během rekonstrukce je potřeba začít co nejdříve. Nepotřebujeme garanci na bázi nadpřirozených schopností, ale garanci, že všichni zástupci města i městských organizací podniknou veškeré kroky ohledně péče o stromy před i během rekonstrukce. A chceme vědět, které konkrétně to budou, jaká bude jejich posloupnost a kdy proběhnou. Tím se minimalizuje riziko, že stromy po dokončení uschnou, jako řada jiných alejí v Brně.

Závěrem Vás opět chci poděkovat za Vaši snahu a ujistit Vás o trvající nabídce k dialogu na téma ochrany životního prostředí.


Vážený pane Suchý, tímto děkujeme za vstřícnost a věříme, že se Vám povede zaslat plán konkrétních kroků co nejdříve. Situace je opravdu zoufalá a nesnese odklad. Každou racionální a efektivní snahu rádi pochválíme veřejně, jako další aktualitu. Celá případová studie všech Vašich kroků bude cenná pro odbornou i laickou veřejnost a věříme, že se povede posunout péči o zeleň ve městě na vyšší úroveň nejen v Brně, ale bude inspirací i pro další města.